Se filmen 'Ledarskap Självkänsla' HÄR och NU !

10 minuters unik video med 40 000 visningar
Från att förstå sig själv; till att förstå andra; till att förstå ledarskap; till att förstå samhället
copyright Christina Silfverlin och Vigo Silfverlin

SJÄLVKÄNSLOTRIANGELN®

SjälvkänsloTriangeln® är den triangel som beskrivs i filmen.
SjälvkänsloTriangeln® används genomgående som förklaringsmodell.
Att veta sin egen position i SjälvkänsloTriangeln® är avgörande för att enkelt kunna ta till sig konceptet.
Efter videon – Länk till KARTLÄGGNING AV DIN POSITION I SJÄLVKÄNSLOTRIANGELN®
Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

DET SOCIALPSYKOLOGISKA DILEMMAT

Att ”ta till sig” hela SjälvkänsloTriangeln® blir en utmaning och ett SocialPsykologiska Dilemma. Under uppväxten har varje person genom olika proportioner av villkorslös kärlek ↔ villkorad kärlek ↔ kärlekslöshet funnit en socialpsykologisk balans mellan behov av domination ↔ behov av underkastelse ↔ behov av jämlikhet, vilket åskådliggörs med en viss position i SjälvkänsloTriangeln®. Ju mer självkänsla vi förlorat i denna process desto mer självrespekt har vi fått ge upp i utbyte mot att få vara med i gruppen.
Att inse detta förlopp är som att tillstå att hen inte har respekterat sig själv, d.v.s. det uppenbarar att hen som individ har ”kohandlat” med sina grundläggande behov.
Att inse detta förlopp är också som att tillstå att närstående inte har respekterat hen, vilket skulle kunna bli till en skuldbeläggning av närstående. Det finns starka psykologiska krafter som motverkar skuldbeläggning av närstående.
Just därför blir det ett SocialPsykologiskt Dilemma.

PROOBLEMSTÄLLNING

succesivt har förlorat empati – förmågan att bry sig om varandra. Detta tar sig uttryck i ökad överlägsenhet-underlägsenhet, diskriminering, segregering, social ohälsa etc..

Ledarskap
Individ- och Grupputveckling
Motivation

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

VISION

Att skapa ökad empati i samhället, vilket vi ser som en nödvändig trend för att människor skall kunna leva fredligt sida vid sida och för att på ett fredligt sätt kunna underhålla ett i alla avseenden hållbart samhälle.
Ledarskap; Individ- och Grupputveckling; Motivation; Feedback; Konflikthantering; Diskriminering / Mobbning; Social Ohälsa / Stress; Missbruk; Samhällsaspekter;
Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

MISSION

Att bidra med kunskap och mötesplatser för, hur individers behov av överlägsenhet och av underlägsenhet uppstår; dess konsekvenser; kan förebyggas; hur jämlikhet och emparti kan återuppbyggas (en nödvändighet för ett hållbart samhälle?). I första hand vill vi nå vårdnadshavare, lärare, fritids- & idrottsledare och folkbildning.

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

FÖREDRAG - Kategorier

se 60 sekunders video
här med Sven Svensson

Ledarskap
Individ- och Grupputveckling
Motivation
Feedback
Konflikthantering
Diskriminering / Mobbning
Social Ohälsa / Stress
Missbruk
Samhällsaspekter

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

FÖREDRAG - Funktioner

se 60 sekunders video
här med Sven Svensson
Ledarskap; Individ- och Grupputveckling; Motivation; Feedback; Konflikthantering; Diskriminering / Mobbning; Social Ohälsa / Stress; Missbruk; Samhällsaspekter;
Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

WORKSHOPS

se 60 sekunders video här
med Vigo Silfverlin

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

UTBILDNINGAR

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG