Vision

Att skapa ökad empati i samhället, vilket vi ser som en nödvändig trend för att människor skall kunna leva fredligt sida vid sida och för att på ett fredligt sätt kunna underhålla ett i alla avseenden hållbart samhälle.

 

Mission

Att bidra med kunskap och mötesplatser för, hur individers behov av överlägsenhet och av underlägsenhet uppstår; dess konsekvenser; kan förebyggas; hur jämlikhet och emparti kan återuppbyggas (en nödvändighet för ett hållbart samhälle?). I första hand vill vi nå vårdnadshavare, lärare, fritids- & idrottsledare och folkbildning.
Organisationen Ledarskap-Självkänsla har Människors Lika Värde som ledstjärna. Organisationen är ingen ekonomisk sammanslutning. Organisationen består av dels en supportgrupp, dels en samarbetsgrupp, dels en grupp utbildare och dels en styrgrupp.
Vi inbjuder till samverkan med enskilda människor, organisationer, företag, myndigheter etc. Se hemsidan Ledarskap-Självkänsla.se

Modellen SjälvkänsloTriangeln® är den gemensamma utgångspunkten. Härifrån välkomnas alla utformningar på aktiviteter som stöder vår mission, samtidigt som styrgruppen behöver godkänna varje koncept för att kvalitetssäkra, certifiera koncept och utbildare och publicera det på hemsidan Ledarskap-Självkänsla.se.